Hjälp om innovationsutvärdering

Hur registrerar jag och svarar på en innovationsutvärdering?

1. Registrering

Först måste du registrera din organisation i innovationsutvärderingens systemet. Registrering betyder inte att du förbinder dig till något så du kan lugnt registrera dig även om du bara vill se hur systemet ser ut.

Det är vanligtvis organisationens kontaktperson som registrerar organisationen och beställer utvärderingar. Du kan registrera dig på sidan Registrera organisation. Du måste ange grundläggande information om organisationen och kontaktpersonen. Det är kontaktpersonen som kommer att ha kontakt med vår kundtjänst. När du utför registreringen ska du även skapa ett ID och lösenord för kontaktpersonen och de interna och externa svarspersonerna. Kontaktpersonen kan fritt välja ID:n och de kan ändras senare om det behövs. Kontaktpersonens ID bör sparas på ett säkert ställe. Med detta ID kan du beställa och övervaka utvärderingar samt redigera informationen om en organisation, t.ex. ändra ID:n.

2. Beställa en utvärdering

När du har slutfört registreringen dirigeras du till hanteringsgränssnittet för kontaktpersoner. Du kan komma åt hanteringsgränssnittet senare genom att klicka på Logga in och ange kontaktpersonens användar-ID och lösenord.

Du kan beställa både interna och externa utvärderingar genom att välja Beställa utvärdering. Det går att ha både en intern och en extern utvärdering på gång samtidigt eftersom interna och externa deltagare har olika ID:n. Det går däremot inte att köra två interna benchmarktester samtidigt eftersom de måste köras efter varandra. När du beställer en intern utvärdering ska du välja vilka index som ska utvärderas. När du beställer en extern utvärdering ska du välja svarspersonsgrupper och antal organisationer som ska delta.

När du beställer en utvärdering ska du också ange era organisationsenheter genom att klicka på Ange enheter. Du måste ange minst en enhet (t.ex. "Hela organisationen") även om du inte vill analysera resultatet per enhet.

När du har gjort detta behöver du bara vänta tills vi har bekräftat beställningen.

3. Utvärdering

När du har mottagit vår bekräftelse kan deltagarna börja svara på frågorna i utvärderingen. Kontaktpersonen bjuder in utvärderingsdeltagarna vanligen genom att skicka ett meddelande via e-post. Inbjudan bör innehålla följande:

  • Du kan svara på www.innovationsanalys.com genom att klicka på Logga in.
  • ID och lösenord för att lämna svar
  • Datum när svar senast måste lämnas
Kontaktpersonerna kan även använda följande brevexempel som inbjudan. Redigera exemplen genom att ange din organisations information och de ID:n som angetts av kontaktpersonen.
  • Exempel  på ett brev till en leverantörsorganisation
  • Exempel  på ett brev till en kundorganisation
  • Exempel  på ett brev till interna ledningsteam och annan nyckelpersonal
När du skickar inbjudningar till externa utvärderingar måste du även skicka kopior av inbjudningarna till asiakastuki@innovaatiomittaus.fi. Om kopiorna inte skickas kan vi inte utfärda certifikat för utvärderingen eftersom certifiering kräver att vi kan bekräfta öppenheten (transparensen) och basen för benchmarktestet.

4. Övervaka en utvärdering

Du kan kontrollera hur många personer som redan har svarat genom att välja Övervaka utvärdering i kontaktpersonens administrationsgränssnitt. Det är ett utmärkt verktyg för att följa upp status för en utvärdering. Du kan till exempel skicka en påminnelse till deltagarna när sista svarsdatum närmar sig och inte tillräckligt många svar har lämnats för utvärderingen.

5. Stänga en utvärdering

Om du har fått tillräckligt många svar när svarstiden är slut kan du stänga utvärderingen från Övervaka utvärdering. När utvärderingen har stängts kan inga nya svar lämnas och deltagarna kan inte längre logga in i systemet. Det innebär också att vi kan börja sammanställa rapporterna.