Kaikki organisaatiot toimivat nykyään verkostoissa asiakkaana, palveluntuottajana tai alihankkijana. Analyysimallimme avulla yritykset ja julkisyhteisöt pystyvät kehittämään systemaattisesti tuottavuuttaan ja innovatiivisuuttaan sekä parantamaan verkostoyhteistyönsä johtamista. Innovaatio- ja yhteistyökyvyn analyyseissa avainasemassa ovat organisaation hankinta- ja kumppanuusosaaminen sekä verkostotaidot ja asiakasratkaisujen tuottamistaidot.

  • Analyysimalli on tieteellisesti kestävä ja käytännössä erinomaiseksi todettu.
  • Benchmarking-tietokannassa on yli 20000 ihmisen ja 250 organisaation tulokset.
  • Analyysin tulokset korreloivat voimakkaasti tuottavuuskehityksen kanssa.
  • Malli ei ole riippuvainen toimialasta, ja sillä on johtava asema maailmassa.

Arviointi voidaan pyytää samalla kertaa suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi, espanjaksi, venäjäksi ja ranskaksi. Täten myös globaalisti toimivat organisaatiot saavat tulokset samalla kertaa. Vastauksista laaditaan organisaatiokohtaiset tulokset, joissa verrataan palveluntuottajien ja asiakkaiden kokemuksia organisaation sisäisiin näkemyksiin. Vertailuanalyysi kertoo, miten organisaatio sijoittuu suhteessa muihin tietokannassa oleviin. Analyysin pohjalta laaditaan konkreettiset suositukset, jotka pureutuvat relevantteihin kehittämiskohteisiin. Katso mallia käyttäneiden asiakkaiden kokemuksia.

Lähde rohkeasti liikkeelle ja tee ilmainen pika-analyysi!