Esittely

1. Tee pika-analyysi

2. Analyysi- ja arviointipalvelut

3. Hinnoittelu

4. Miten Innovaatiomittaus tilataan ja suoritetaan?

5. Esite

1. Tee pika-analyysi

Vastaa seuraaviin kysymyksiin. Niiden avulla selviää innovaatio- ja yhteistyökyvyn merkitys organisaatiollenne. Samalla näette, miten analyysimalli soveltuu teille.

Syötä ensin perustiedot, vastaa sitten kysymyksiin ja paina lopuksi TEE PIKA-ANALYYSI -painiketta. Saat vastauksen hetken päästä sähköpostiisi, jonka lisäksi se tulee tietokoneen näyttöön. Pika-analyysin avulla myös asiakaspalvelumme pystyy tukemaan organisaatiotanne teille parhaiten soveltuvan innovaatio-analyysin valinnassa.

Vastaajan perustietoja ovat

henkilön nimi
organisaation nimi
puhelinnumero
sähköpostiosoite


Kyllä
Tuottavuuden kehittäminen on organisaatiollemme tärkeää.
Tarvitsemme uusia käytäntöjä voidaksemme saavuttaa tulevaisuuden tavoitteemme.
Haluamme tietää organisaatiomme heikkoudet ja vahvuudet innovaatiokyvyn osa-alueilta.
Kaipaamme benchmarking-tietoa organisaatiomme innovaatiokyvystä suhteessa muihin organisaatioihin.
Osaaminen ja oppimiskyky sekä niiden kehittäminen ovat tärkeitä organisaatiollemme.
Henkilöstön osaaminen ja luovuus pitäisi saada kytkettyä paremmin organisaatiomme kehittymiseen.
Sisäisen yhteistyön kehittyminen on tärkeää organisaatiossamme.
Organisaatiomme tulisi kyetä uudistumaan nopeammin, jotta tuottavuutemme ja kilpailukykymme paranisi.
Haluamme kehittää johtamistamme ja rakenteitamme siten, että ne tukevat innovatiivisten ratkaisujen syntyä.
Henkilöstön merkitys innovaatiolähteenä on meille tärkeää.
Meille on tärkeää, että kykenemme hyvään yhteistyöhön palveluntuottajiemme kanssa.
Hankintaosaaminen on tärkeä tekijä organisaation menestymisen kannalta.
Meidän tulisi pystyä hyödyntämään innovatiivisempia hankinta- ja ansaintamalleja, jotta kilpailukykymme paranisi.
Meidän tulee kehittää innovatiivisempia tarjouspyyntöjä ja sopimusmalleja, jotka kannustavat palveluntuottajiamme parempaan yhteistyöhön kanssamme.
Kumppanuusverkoston kehittäminen palveluntuottajiemme keskuudessa on tärkeää organisaatiollemme.
Verkostoituminen ja verkostotaitojemme kehittäminen on tärkeää tulevaisuutemme kannalta.
Toimittajien ja kumppanien valintaan pitäisi saada uusia kriteereitä perinteisten lisäksi.
Toimittajien merkitys innovaatiolähteenä on meille tärkeää.
Toiminta asiakasorganisaatioidemme kanssa tulisi perustua parempaan vuorovaikutukseen.
Haluamme tehdä kumppanuuspohjaista ja uusia ratkaisuja synnyttävää yhteistyötä asiakasorganisaatioidemme kanssa.
On tärkeää, että tunnemme asiakasorganisaatioidemme tavoitteet, jotta pystymme tukemaan niiden menestystä.
Meille on tärkeää kehittää osaamistamme asiakasorganisaatioidemme parhaaksi.
On tärkeää, että tarjoamamme palvelut uudistuvat ja tarjoavat kilpailukykyisiä ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin.
Asiakkaiden merkitys innovaatiolähteenä on meille tärkeää.