Alla företag och offentliga organ fungerar numera i nätverk som kunder, tjänsteproducenter eller underleverantörer. Med hjälp av vår analysmodell kan företag och offentliga organ systematisk utveckla sin produktivitet och förbättra ledningen av sitt nätverkssamarbete. Vid analyseringar av innovations- och samarbetsförmåga intar organisationens upphandlings- och kompanjonskapskompetens samt nätverkskunskaper och förmåga att producera kundlösningar en nyckelställning.

  • Analysmodellen är vetenskapligt hållbar och har konstaterats vara utmärkt i praktiken.
  • I Benchmarking -databasen finns över 20000 människors och 250 organisationers resultat.
  • Analysresultaten korrelerar starkt med produktivitetsutvecklingen.
  • Modellen är inte beroende av bransch och den har en ledande ställning i världen.

Bedömningen kan begäras på finska, svenska, engelska, tyska, spanska, ryska och franska. På det här sättet får även globala organisationer resultaten samtidigt. Av svaren skrivs resultat för enskilda organisationer, där man jämför tjänsteproducenternas och kundernas erfarenheter med organisationens interna uppfattningar. Jämförelseanalysen talar om hur organisationen placerar sig i förhållande till andra i databasen. Utgående från analysen skrivs konkreta rekommendationer, som går på djupet med relevanta utvecklingsobjekt. Se vilka erfarenheter kunder som använt modellen haft.

Ta steget och gör en gratis snabbanalys!