Introduktion

1. Gör en snabbanalys

2. Analys- och bedömningstjänster

3. Prissättning

4. Hur beställs och utförs Innovationsmätningen?

5. Broschyr

1. Gör en snabbanalys

Svara på följande frågor. Med hjälp av dem framgår innovations- och samarbetsförmågans betydelse för er organisation. Samtidigt ser ni hur analysmodellen lämpar sig för er.

Mata först in basuppgifterna, svara sedan på frågorna och tryck till slut på GÖR EN SNABBANALYS -knappen. Om en stund kommer svaret till din e-postadress och ytterligare på datorns skärm. Med hjälp av snabbanalysen kan också vår kundtjänst stöda er organisation vid valet av en innovations -analys som bäst lämpar sig för er.

Svararens basuppgifter är

Personens namn
Organisationens namn
Telefonnummer
E-postadress


Ja
Att utveckla produktiviteten är viktigt för vår organisation
Vi behöver nya praxis för att kunna uppnå våra framtida mål.
Vi vill veta svagheterna och styrkorna i olika sektorers innovationsförmåga i vår organisation.
Vi behöver benchmarking -information om vår organisations innovationsförmåga i förhållande till andra organisationer .
Kunnandet och inlärningsförmåga samt utvecklingen av dessa är viktigt för vår organisation.
Personalens kompetens och kreativitet borde bättre kopplas till utvecklingen av vår organisation.
Utvecklingen av det interna samarbetet är viktigt i vår organisation.
Vår organisation borde kunna förnya sig snabbare, så att vår produktivitet och konkurrenskraft skulle bli bättre.
Vi vill utveckla vår ledning och våra strukturer så att de stöder uppkomsten av innovativa lösningar.
Personalens betydelse som innovationskälla är viktig för oss.
För oss är det viktigt att vi kan ha ett gott samarbete med våra tjänsteproducenter.
Upphandlingskompetens är en viktig faktor för organisationens framgång.
Vi borde kunna utnyttja upphandlings- och intjänandemodeller som är mera innovativa så att vår konkurrenskraft skulle öka.
Vi bör utveckla anbudsbegäran och avtalsmallar som är mera innovativa och som sporrar våra tjänsteproducenter till bättre samarbete med oss.
Att utveckla ett nätverk av kompanjoner bland våra tjänsteproducenter är viktigt för vår organisation.
Att bilda nätverk och utveckla våra nätverkskunskaper är viktigt med tanke på vår framtid.
Nya kriterier för val av leverantörer och kompanjoner utöver de traditionella borde fås.
Leverantörernas betydelse som innovationskälla är viktig för oss.
Verksamheten med våra kundorganisationer borde basera sig på bättre växelverkan.
Vi vill samarbeta utgående från kompanjonskap och på ett sätt som ger upphov till nya lösningar tillsammans med våra kundorganisationer.
Det är viktigt att vi känner till målen i våra kundorganisationer så att vi kan stöda deras framgång.
För oss är det viktigt att utveckla vår kompetens för våra kundorganisationers bästa.
Det är viktigt att de tjänster vi erbjuder förnyas och erbjuder konkurrenskraftiga lösningar för de behov våra kunder har.
Kundernas betydelse som innovationskälla är viktig för oss.