Exempel på ett brev till en leverantörsorganisation

Bästa Partner!

Vi skulle vilja utveckla vår samarbetsförmåga och vårt sätt att anskaffa och producera tjänster. Vårt mål är att utvecklas inom anskaffningen och produktionen av tjänster så att vi upplevs som en meningsfull samarbetspartner.

Därför vill vi gärna att du utvärderar hur vi har hanterat vårt partnerskap och samarbetet med er. Den här undersökningen är konfidentiell och organiseras av en utomstående konsult. Vi kommer inte under något stadium att försöka identifiera enskilda organisationer eller deltagare. Vi kommer endast att erhålla en sammanfattning av utvärderingen. Vi hoppas att du vill svara ärligt och ge kritisk feedback när det är nödvändigt, så att vi kan identifiera vilka faktorer du upplever att vi borde utveckla för att förbättra vår gemensamma konkurrenskraft.

Denna undersökning har skickats till våra viktigaste kunder och vi har för avsikt att upprepa undersökningen varje år. Du kan svara på Internetsidan www.innovationsanalys.com genom att klicka på Logga in. Vänligen svara senast åååå-mm-dd. Alla svarspersoner använder samma svarspersons-ID:

Användar-ID: xxxxxxxx
Lösenord: xxxxxxxx

För att garantera så exakta svar som möjligt hoppas vi att de personer som svarar på frågorna är de personer i er organisation som arbetar med oss eller har arbetat med oss. Var vänlig vidarebefordra detta meddelande till rätt personer.

Vi anser även att det skulle vara fördelaktigt om ert företag, som vår partner, också började utveckla era expertkunskaper om partnersamarbeten och nätverksskapande. Den konsult som är ansvarig för den här undersökningen använder utvärderingsmetoder och indikatorer som kan hjälpa er att analysera det aktuella tillståndet i er organisation. Denna analys kan användas som referensmaterial vid utveckling av er organisation i framtiden.


Mer information om denna benchmarkprocess finns på webbplatsen ovan.

Tack för att du tog dig tid.

Företag
Xxxxx Xxxxxxxxx
Chef

Tillbaka till Hjälp om innovationsutvärdering