Exempel&på ett brev till en kundorganisation

UTVÄRDERING AV EXPERTIS INOM PARTNERSAMARBETEN, ANBUDSGIVNING OCH NÄTVERKSSKAPANDE

Bästa Kund!

Vi skulle vilja utveckla vår samarbetsförmåga och vårt sätt att anskaffa och producera tjänster. Vårt mål är att utvecklas inom anskaffningen och produktionen av tjänster så att vi upplevs som en meningsfull samarbetspartner.

Därför vill vi gärna att du utvärderar hur vi har hanterat vårt partnerskap och samarbetet med er. Den här undersökningen är konfidentiell och organiseras av en utomstående konsult. Vi kommer inte under något stadium att försöka identifiera enskilda organisationer eller deltagare. Vi kommer endast att erhålla en sammanfattning av utvärderingen. Vi hoppas att du vill svara ärligt och ge kritisk feedback när det är nödvändigt, så att vi kan identifiera vilka faktorer du upplever att vi borde utveckla för att förbättra vår gemensamma konkurrenskraft.

Denna undersökning har skickats till våra viktigaste kunder och vi har för avsikt att upprepa undersökningen varje år. Du kan svara på Internetsidan www.innovationsanalys.com genom att klicka på Logga in. Vänligen svara senast åååå-mm-dd. Alla svarspersoner använder samma svarspersons-ID:

Användar-ID: Ange det användar-ID för benchmark som angetts av din kontaktperson här
Lösenord: Ange lösenordet för benchmark som angetts av din kontaktperson här

För att garantera så exakta svar som möjligt hoppas vi att de personer som svarar på frågorna är de personer i er organisation som arbetar med oss eller har arbetat med oss. Var vänlig vidarebefordra detta meddelande till rätt personer.

När du har loggat in ber vi dig att först ange viss basinformation och sedan välja den enhet som du i huvudsak är knuten till när du arbetar med oss. Undersökningen börjar när du har sparat din information.

Vi vill tacka dig för din tid och värdefulla feedback!

 
Organisation
Xxxxx Xxxxxxxxx
Chef

 

Som högt värderad kund har ni också möjligheten att börja utveckla era kunskaper inom innovation och partnersamarbete i förhållande till era leverantörs- och kundföretag. Den konsult som är ansvarig för den här undersökningen använder utvärderingsmetoder och indikatorer som kan hjälpa er att analysera det aktuella tillståndet i er organisation. Denna analys kan användas som  referens vid utveckling av din organisation i framtiden.

Mer information om denna utvärdering finns på http://www.innovationsanalys.com .Tillbaka till Hjälp om innovationsutvärdering