Testbrev till interna ledningsgrupper och andra viktiga medarbetare

Interna riktlinjer för utvärdering av simultan benchmarking av kundrelationer (utgå från det e-postmeddelande nedan som ska skickas till kunder och fyll i den information som saknas). Om den interna benchmarkingprocess som ska genomföras skiljer sig från den som beskrivs nedan, ber vi dig anpassa e-postmeddelandet nedan så att rätt process beskrivs (markera med brun textfärg).

UTVÄRDERING AV EXPERTIS INOM PARTNERSAMARBETEN, ANBUDSGIVNING OCH NÄTVERKSSKAPANDE

Bästa ledningsgruppsmedlem, som arbetar med kunder

Vi vill utveckla vår expertis inom partnersamarbeten, anbudsgivning och nätverksskapande. Vårt mål är att utveckla våra kunskaper inom de här områdena för att bli en så bra samarbetspartner som möjligt.

Därför vill vi gärna att ni utvärderar er enhet och samarbetet med våra kunder. Den här undersökningen är konfidentiell och organiseras av en utomstående konsult. Vi önskar att ni svarar uppriktigt på frågorna och ger även kritisk feedback vid behov.

Du kan delta i undersökningen på Internetsidan www.innovationsanalys.com genom att klicka på Logga in

Användar-ID: Ange det användar-ID för benchmark som angetts av din kontaktperson här
Lösenord: Ange lösenordet för det interna benchmark som angetts av din kontaktperson här

Svara senast på måndag 200å.mm.dd

Tack för din tid.

Organisation
Xxxxx Xxxxxxxxx
Ansvarig

Tillbaka till Hjälp om innovationsutvärdering