Malli asiakasorganisaatiolle lähetettävästä kirjeestä

MITTAUS KUMPPANUUS- JA TARJOUTUMISOSAAMISESTA SEKÄ VERKOSTOTAIDOISTA

Arvoisa asiakkaamme

Haluamme kehittää yhteistyökykyämme sekä tapaamme tuottaa palveluita. Tavoitteena on, että voisimme tuottajana kehittyä niin hyväksi, että meidät koetaan mahdollisimman mielekkäänä ja lisäarvoa tuottavana yhteistyökumppanina.

Tästä syystä pyydämmekin nyt Teiltä arvioita ja palautetta tavoistamme ja kyvystämme tehdä yhteistyötä kanssanne. Tutkimus on luonnollisesti luottamuksellinen ja sen suorittaa meille ulkopuolinen konsultti. Emme tule missään vaiheessa saamaan selville yksittäisen organisaation tai vastaajan tietoja. Saamme ainoastaan mittauksesta yhteenvedon. Toivomme, että vastaatte rehellisesti ja annatte kriittisen palautteen, jotta näemme yhteenvedosta ne tekijät, joissa haluatte meidän kehittyvän yhteisen kilpailukykymme kehittämiseksi.

Kysely on lähetetty tärkeimmille asiakkaillemme ja tarkoitus on jatkossa toistaa kyselyä vuosittain. Kyselyyn vastaaminen onnistuu Internetin välityksellä osoitteessa www.innovaatiomittaus.fi ja siellä kohdassa ”Kirjaudu sisään”. Toivomme teidän vastaavan xx.yy.200y mennessä. Kaikille vastaajille käyvät samat vastaajatunnukset, jotka ovat:

Käyttäjätunnus: tähän kirjataan yhteyshenkilönne määrittämä käyttäjätunnus asiakasmittauksen osalta
Salasana: tähän kirjataan yhteyshenkilönne määrittämä salasana asiakasmittauksen osalta

On eduksi, että organisaatiostanne vastaamiseen osallistuu ne henkilöt, jotka toimivat tai ovat toimineet yhteistyössä kanssamme. Lähettänette tämän viestin myös heille.

Kun olette kirjautuneet sisään, syöttäkää vastaajan perustiedot ja valitkaa esille tulevasta valikosta se yksikkömme, jonka kanssa teette pääsääntöisesti yhteistyötä. Tallennuksen jälkeen pääsette kyselyyn.

Kiitos antamastanne ajasta ja arvokkaasta palautteesta jo etukäteen!

 
Organisaatio
Xxxxx Xxxxxxxxx
Johtaja

 

Myös Teillä hyvä asiakkaamme on mahdollisuus lähteä kehittämään innovaatio- ja yhteistyökykyä toimittaja- ja asiakasyrityksienne keskuudessa. Tämän tutkimuksen konsultilla on käytössään mittausmenetelmät ja mittarit, jotka auttavat Teitä analysoimaan nykytilaa omalta osaltanne, ja jonka pohjalta voitte  suorittaa kehittämistoimenpiteitä tulevaisuutta silmällä pitäen.

Lisätietoa mittaussovelluksen käytöstä löytyy osoitteesta http://www.innovaatiomittaus.fi .Takaisin Innovaatiomittauksen ohjeeseen