Tiedotteet

Tieliikelaitos hyödynsi Innovaatiomittausta tarjouskilpailussaan
Kehityspanosta alihankintoihin

Tieliikelaitos etsii kehitysvoimaa innovatiivisesta yhteistyöstä. Tuottavuuden kohenemista tavoitellen se kilpailutti helmikuussa 2005 kumppanin murskaustöiden alihankintoihin. Kumppanuuden elementtejä urakassa on mm pitkähkö, kolmen vuoden urakka-aika optiovuosineen, yhteiset kehittämistavoitteet ja alihankkijan innovaatiokyvyn arvottaminen osana tarjousten kokonaistaloudellista vertailua.

Kun kumppanilta odotettiin kehityskykyä oli arviointikohteisiin liitetty yrityksen innovaatiokyky. Tarjouksen jättäneistä viidestä yrityksestä kolme osoitti kykynsä mittauttamalla sen Innovaatiomittauksen menettelyllä, yksi turvautui itse teettämäänsä mittaukseen. Yksi ei mittauttanut innovaatiokykyään ollenkaan.


Tarjousten vertailusta

Tarjouksia arvioitaessa toimintapisteitä oli jaossa yhteensä tuhat. Toimintasuunnitelman arviointikohteet arvosteltiin asteikolla 0-10. Arvosanat kerrottiin etukäteen sovitulla painokertoimella. Painokertoimien summa oli sata. Innovaatiokyvyn osuus toimintapisteistä oli 50% ja painokerroin siis 50.

Innovaatiokykynsä mittauttaneiden yritysten innovaatiokyky asteikolla 0-100 vaihteli välillä 60-68. Mittaus perustui asiakasorganisaatioiden arvioon tarjoajayrityksen kumppanuus- ja tarjoutumisosaamisesta sekä verkostotaidoista.

Innovaatiokykymittaustulokset muutettiin arvosanoiksi etukäteen sovitulla tavalla asteikolla 1-10. Arvosana määräytyi innovaatiopisteiden suhteen perusteella. Paras mitattu tulos antoi arvosanan 10. Jos suhde yrityksen mittaustulos / parhaan tarjokkaan tulos oli 0,5 tai huonompi arvosana oli 0. Suhde 0,8 antoi ar-vosanaksi 8. Väliarvot interpoloitiin suoraviivaisesti yhden desimaalin tarkkuudella. Paras yritys sai siten arvosanan 10. Painokertoimella 50 kerrottuna se antoi yhteensä 500 toimintapistettä. Mittaustuloksella 60 suhdeluku (60/68) on 0,88, arvosana 8,9 ja toimivuuspisteet 8,9X50=445. Innovaatiokykypisteet summattiin toimintasuunnitelmasta saatuihin pisteisiin.

Toimivuuspisteitä etukäteen päätetyllä tavalla 20 prosentilla painottaen laskettiin tarjoushinnoista vertailuluvut urakan ratkaisemista varten. Halvimman vertailuluvun saanut tarjous voitti kilpailun.


Kokemuksia

Tarjoukset olivat selkeitä ja laadukkaita, myös toimintaosioiltaan helppoja arvioida ja arvottaa. Viidestä tarjouksesta kolme nousi toiminnan laadullaan selvästi etualalle. Asiakirjojen tasosta saattoi päätellä. että niiden sisältöön oli tarjouksia laadittaessa selvästi paneuduttu.

Kilpailuttamisesta saatu kokemus osoittaa, että tämän tyyppinen kilpailu on käytävissä, tarjouksia osataan antaa ja arvottaa uusilla elementeillä. Kehittämisen varaakin tietysti on, esimerkiksi painotuksia on tarpeen tarkastella. Kun toimintakyvystään ja osaamisestaan huolta pitävät yritykset näyttävät kykenevän tarjoamaan myös edullisimmat hinnat on osaamisen ja innovaatiokyvyn merkitystä valintatilanteissa syytä korostaa kyvykkyyttä reilusti painottaen.

Erkki Nevala, Tieliikelaitos, puhelin 0204 44 2904