Tiedotteet

Suomalainen johtamismalli sai kunniaa
Innovaatiomittaus sai kunniamaininnan Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan alueen InnoSuomi 2004 –kilpailussa. Innovaatiomittaus ja muut alueen palkitut jatkavat valtakunnalliseen kilpailuun, jonka suojelijana ja palkintojen jakajana toimii Tasavallan presidentti.

Tämän vuoden teemana InnoSuomi –kilpailussa oli:
”Luovuuden edistäminen on yksi INNOSUOMEN perustavoitteita. Vuonna 2004 erityinen painoarvo annetaan pk-yritysten henkisen omaisuuden ja innovaatioprosessien osaamiselle ja kehittämiselle.

Henkisen omaisuuden ymmärrys, hallinta ja kehittäminen ovat usein osa-alueita, jotka kaipaisivat huomiota. Ensiluokkaisesta tuotekehityksestä huolimatta ei välttämättä edes tiedosteta, minkälaista osaamista yritys hallitsee. IPR-prosessien parempi hallinta tehostaa yrityksen resurssien käyttöä, parantaa kykyä ratkaista ongelmatilanteita sekä saattaa jopa johtaa kokonaan uusien liiketoimintamallien löytymiseen organisaation sisältä. Henkinen omaisuus ja innovaatiot toimivat hyvinvoinnin edistäjinä. Niiden avulla luodusta kilpailuedusta hyötyy koko Suomi.”