Tiedotteet

Benchmarkattu asiakastyytyväisyys yrityksen innovaatio- ja yhteistyökyvystä
Johtamismalliin on lisätty asiakastyytyväisyyden mittaustapa. Siinä asiakkaat arvioivat heille palveluita tuottavan yrityksen kumppanuus- ja tarjoutumisosaamista sekä verkostotaitoja niissä tekijöissä, joilla on todellista merkitystä asiakkaan tavoitteiden ja päämäärien saavuttamisessa. Kohteina arvioinnissa on mm. yrityksen yhteistyökykyä, innovatiivisuutta, osaamista, tarjoomaa, kehittämistä, palvelua, organisaation menettelyitä ja lähestymistapoja.

Ilman innovaatio- ja yhteistyökykyä yritys ei kykene hyödyntämään organisaation sisäisiä ja toimintaympäristönsä mahdollisuuksia parhaimmalla tavalla eikä kehittämään toimintaansa asiakkaan muuttuvien tarpeiden pohjalta.

Tämäkin mittaustapa tuottaa vahvuuksien ja heikkouksien profiilin, jolloin johtamis- ja kehittämistoimenpiteet voidaan kohdistaa tehokkaasti. Erittäin mielenkiintoista, kuten toimittajamittauksessa ja itsearvioinnissa, on mittauksen tuottama benchmarking -tieto, joka saadaan yrityksen vertailuryhmästä ja sisäisten yksiköiden kesken. Näin nähdään, mikä on oman organisaation kilpailukyky tekijöittäin suhteessa kilpailijoihin asiakkaan näkökulmasta.

Asiakastyytyväisyydenkin mittaustapa on nopea, vaivaton ja analyyttinen (kts. ohjeet esittelyn alta). Yritykselle toimitetaan analyysi-, vertailu- ja toimenpidesuositusraportti 1-2 viikon kuluessa mittauksen päättymisestä, jolloin yrityksessä päästään suunnittelemaan ja toteuttamaan niitä toimenpiteitä, joilla on varsinaista merkitystä asiakkaiden tyytyväisyyteen.

Uudistumis- ja innovaatiokyvyn johtamismalli perustuu tekn. toht. Jukka Ylihervan väitöstutkimukseen, joka ei jäänyt pelkästään kirjan kansien väliin, vaan mallista rakennettiin käytännön työkalu organisaation innovaatiokyvyn johtamista ja kehittämistä helpottamaan. Työkalu on julkisessa käytössä ja löytyy osoitteesta www.innovaatiomittaus.fi.