Tiedotteet

Jyväskylän kaupunki hakee voimaa innovaatio- ja yhteistyökyvystä
Jyväskylän kaupunki hakee tuottavuuden lisäystä panostamalla innovaatiokyvyn kehittämiseen. Jyväskylän kaupungin tekninen palvelukeskus sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskus tekivät itsearvioinnin omasta kumppanuusosaamisesta ja verkostotaidoista. Kyseisillä osaamisalueillahan on suora vaikutus organisaation tuottavuuteen.

- Saimme analyysin ja toimenpidesuositukset innovaatio- ja yhteistyökykymme kehittämiseksi. Seuraavaksi puramme ne isommalla joukolla löytääksemme ne olennaisimmat alueet, joissa kehitysvaraa mittauksen mukaan eniten löytyy. Tarkoituksena on myös verrata mitattujen yksiköiden tuloksia toisiinsa selvittääksemme, löytyisikö jaettavaa osaamista paremmista menettelyistä toisiltamme, sanovat johtajat Osmo Rosti ja Pekka Utriainen. Innovaatiomittausta he molemmat pitivät hyödyllisenä ja helppokäyttöisenä työkaluna.

Uudistumis- ja innovaatiokyvyn johtamismalli perustuu tekn. toht. Jukka Ylihervan väitöstutkimukseen, joka ei jäänyt pelkästään kirjan kansien väliin, vaan mallista rakennettiin käytännön työkalu organisaation innovaatiokyvyn johtamista ja kehittämistä helpottamaan. Työkalu on julkisessa käytössä ja löytyy osoitteesta www.innovaatiomittaus.fi.