Tiedotteet

Esiselvitys hankintojen suunnittelun ja johtamisen nyky- ja tavoitetilasta
Innovaatiomittauksella tehtävä esiselvitys hankintojen suunnittelun ja johtamisen sekä markkinavuoropuhelun nyky- ja tavoitetilasta on saavuttanut suurta suosiota.

Selvitys nostaa esille ne tekijät, jotka organisaatiossa estävät ja hidastavat vaikuttavampien hankintojen suunnittelua ja optimointia, ja edelleen niiden johtamista.

Esiselvityksessä käytettävien tekijöiden avulla kyetään tutkitusti saavuttamaan 11-37 prosenttia enemmän tuottavuutta ja vaikuttavuutta, jota kautta myös hankintojen säästöpotentiaali saadaan realisoitua.

- Yliherva kertoo, että esiselvitys tehdään itsearviointimenettelyllä. Tulokset analysoidaan ja suositukset laaditaan hyvin konkreettisella tasolla, jotka näyttävät myös johtavan käytännön toimiin.

Itsearviossa organisaation johtajat, keskijohto ja hankintojen valmistelijat arvioivat nyky- ja tavoitetilaa em. aihealueilla. Itsearviointi ottaa aikaa henkilöä kohden noin 10-15 minuuttia ja se toteutetaan joustavasti sähköistä kyselyalustaa hyödyntäen.