Tiedotteet

Hankintojen suunnitteluun ja optimointiin paukkuja!
Innokonseptit Oy on kehittänyt hyödyllisen ja yksinkertaisen hankintojen suunnittelu- ja optimointityökalun (www.vaikuta.fi).

- Yliherva kertoo, että työkalu on otettu käyttöön useissa hankintayksiköissä ja yrityksissä. Asiaan on "herätty" vallitsevien taloushaasteiden ja vaikuttavuustavoitteiden vuoksi.

Säästöpotentiaali esimerkiksi julkisissa hankinnoissa on todella huomattava etenkin hinta- ja laatukriteerien optimoinnin osalta (arviot parhaimmillaan 25 prosentin tasolla).