Tiedotteet

Innokonseptit Oy analyysipalvelun operaattoriksi
Innokonseptit Oy:n toimitusjohtaja, TkT Jukka Yliherva, vastaa henkilökohtaisesti 1.11.2016 alkaen innovaatiomittauspalvelun kehittämisestä, tulosten tulkinnasta, suositusten laadinnasta ja raportoinnista asiakkaille.

- Yliherva kertoo, että organisaation innovaatio- ja yhteistyökyky on yksi merkittävimmistä tuottavuuden ja vaikuttavuuden lähteistä, joten siihen panostaminen on taloudellisesti kestävää ja järkevää.

Vuoden 2016 lopulla raportointia on kehitetty tavalla, jossa analyysin tulokset, johtopäätökset ja suositukset saadaan entistä paremmin yhdistettyä organisaatioiden johtamiseen.

- Ilman strategisen tason johtamista on vaikea saavuttaa suurta tuottavuushyppyä ja kilpailukykyä. Näin ollen organisaatioiden johdon on sitouduttava ja luotsattava kyvykkyyden kehittämistä systemaattisesti, Yliherva jatkaa.

Organisaatioiden innovaatio- ja yhteistyökyvyn johtaminen tuleekin olemaan vuoden 2017 yksi merkittävimmistä teemoista.