Tiedotteet

Vaikuttavuutta ja kustannussäästöjä julkisten hankintojen johtamisella
Innokonseptit Oy on kehittänyt uuden analyysimallin ja kehityskonseptin, joiden avulla kyetään analysoimaan ja käytännössä kehittämään asiakaslähtöisyyttä, tuottavuutta, vaikuttavuutta ja taloudellisuutta edistävien hankintojen toteutusta ja johtamista. Analyysi on liitetty osaksi Innovaatiomittausjärjestelmää ja se on kaikkien organisaatioiden käytössä.

- Tutkimusten mukaan hankintojen ohjausvaikutuksia voidaan lisätä jopa 11 - 37 prosenttia, kun hankintojen suunnitteluprosessissa huomioidaan oikealla tavalla haastavuuden ja kannustavuuden elementit, toteaa tutkimustyötä tehneet TkT Jukka Yliherva ja DI Ilpo Virtanen.

Julkiset hankinnat pitävät sisällään paljon hyödyntämätöntä kehityspotentiaalia. Vuosittain julkisten hankintojen arvo on noin 30 miljardia euroa. Asiaan panostaminen tuo merkittävän lisäkeinon julkisen talouden tasapainottamiseen. Myös jokaisessa kaupungissa, kunnassa ja kuntayhtymässä sekä valtion virastossa on omakohtainen intressi saada kehitystä käytännön tasolle.

- Pelkkä organisaatiokohtainen analyysi ei riitä. Tutkimustyön sekä TUKEFIN ja SOTEFIN hankkeiden yhteydessä kehitetty hankintojen suunnitteluprosessi ja siihen kytkeytyvä hankintatyökalu (www.vaikuta.fi) varmistavat, että toimintamalli kyetään juurruttamaan organisaation arjeksi. Vasta sen jälkeen voidaan saavuttaa kerrannaisvaikutuksia, joiden rahallinen arvo on vielä tavoittamatta, Yliherva ja Virtanen jatkavat.

Lisätietoa analyysista, Vaikuta -työkalusta ja hankintojen suunnitteluprosessin kehityskonseptista antavat:

Jukka Yliherva, jukka.yliherva@innokonseptit.fi, +358 400 291 874
Ilpo Virtanen, ilpo.virtanen@innokonseptit.fi, +358 400 478 947