Tiedotteet

Yritysten yhteistyökyky erottaa jyvät akanoista (HS 3.10.2004)
- Voittaja on yritys, joka on mestari toisten vahvuuksien hyödyntämisessä

Harva yritys pystyy kilpailemaan tehokkaasti omin voimin. Voittajaksi selviytyy se, joka on mestari toisten vahvuuksien hyödyntämisessä. Helsingin sanomat kirjoittaa 3.10.2004 arvostetun yhdysvaltalaisen professorin ja liikkeenjohdon konsultin J. Michael Geringerin ajatuksista.

Geringer luennoi Helsingin kauppakorkeakoulun johtajakoulutusohjelmissa eikä ole näkemyksineen yksin. Jotkut asiantuntijat jopa vertaavat meneillään olevaa muutosta mullistukseen, jonka liukuhihnan käyttöönotto aikoinaan yrityksissä aiheutti.

Nyt hämärtyvät yrityksen ja sen ympäristön rajat. Asiakkaiden ja alihankkijoiden kanssa tehdään yhä tiiviimpää yhteistyötä. Myös kilpailijoiden välinen yhteistyö lisääntyy. Kaikesta tästä syntyy monimutkainen yhteistyösuhteiden verkosto. Geringerin näkemyksen mukaan tulevaisuuden menestyjät osaavat käyttää tätä verkostoa tehokkaasti edukseen. Ne osaavat olla maltillisesti ahneita ja jakavat osan hyödystä muiden kanssa. Vaihtoehtoja ei ole, sillä muuten yhteistyö loppuu lyhyeen.

Yritysjohdon aikaa kuluu verkostojen maailmassa entistä enemmän erilaisten näkemysten ja toimintatapojen yhteen sovitteluun. Kumppanusten strategiat ja toimintatavat ovat aina erilaisia, joskus jopa ristiriitaisia. Kaiken lisäksi ne muuttuvat kaiken aikaa. Samalla muodollista valtaa käskeä on entistä vähemmän. Siksi näiden yritysten johdossa eivät menesty jämäkät käskijät vaan sosiaalisesti taitavat diplomaatit.


Harva yritys tietää tarpeeksi kyetäkseen kilpailemaan omin voimin

Strategiseksi allianssi muuttuu yleensä silloin, kun yhteistyön kestoa on tarkoitus mitata vuosissa. Liittoutuminen voi käytännössä tarkoittaa melkein mitä tahansa. Se saattaa olla esimerkiksi kumppanusten yhteinen yritys (joint venture). Yhteistyö voi olla myös pelkkään sopimukseen perustuvaa tuotekehitys- tai markkinointiyhteistyötä.

Kaikki ovat yritysten tapoja hyödyntää toinen toistensa vahvuuksia. Idea on, että yhdessä saavutetaan jotakin sellaista, mihin yritykset eivät yksinään pystyisi. Kenties järjestelmällisimmin yhteistyöverkostoaan on Suomessa rakentanut Nokia, jolla on satoja ellei tuhansia erilaisia kumppanuussuhteita. Yhteistyön merkitys korostui myös muutama viikko sitten, kun Nokia korotti ennustettaan kolmannen vuosineljänneksen kännykänmyynnistä. Parannuksen yhdeksi syyksi mainittiin kohentuneet suhteet operaattoreihin.

Yritykset liittoutuvat, koska niiden on pakko. Harva yritys tietää tarpeeksi kaikista potentiaalisista markkinoistaan, teknologian kehityksestä ja rahoituksesta kyetäkseen kilpailemaan tehokkaasti omin voimin. Siksi osaamista ja voimavaroja tarvitaan muilta.


Lähde: Helsingin Sanomat 3.10.2004
Kirjoitus kokonaisuudessaan sivulla E3 (Talous & Työ)
Kirjoittaja: Helena Ranta-aho