Tiedotteet

Innovaatiokyvyn analyysi laajenee ympäristönäkökulmilla
Ympäristöystävällisten ratkaisujen, tuotteiden ja palveluiden merkitys korostuu jatkuvasti. Innovaatiomittauksen analyysipalveluun on nyt yhdistetty myös ympäristönäkökulmat.

– Monet palvelua käyttävät asiakkaat ovat jo pitkään tuoneet esille tarpeen analysoida ympäristöön liittyviä tekijöitä osana tilaus-toimitusketjujen kehittämistä ja johtamista, JC Innovation Oy:n toimitusjohtaja Juha-Matti Puhakka toteaa.

Esimerkkinä voidaan mainita, että kun organisaatio tekee analyysin omasta hankinta- ja kumppanuusosaamisesta sekä verkostotaidoista alihankkijoidensa kokemana, samalla analyysiin voidaan yhdistää lisäkysymykset, miten se kannustaa alihankkijoitansa ympäristöä säästäviin toimenpiteisiin. Tämä on mahdollista toteuttaa myös itsearviointeihin ja asiakaspinnasta tehtyihin analyyseihin.

– Puhakka jatkaa, että ympäristötekijöihin liittyvien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen mahdollistaa kehitystyön ja samalla se antaa lisäarvoa hankintojen, asiakastyön ja henkilöstön kehittämiselle.