Tiedotteet

Tilaus- ja toimitusketjuihin parempaa toimitusvarmuutta ja lyhyempiä läpimenoaikoja
Useat ryhmähankkeet ja niistä saadut kokemukset osoittavat, että innovaatiomittauksen analyysien avulla löydetään konkreettisia kehityskohteita tilaus- ja toimitusketjuihin mm.

- innovatiiviivisuuden ja tuottavuuden kehittämiseen
- läpimenoaikojen lyhentämiseen
- toimitusvarmuuden parantamiseen
- asiakastyytyväisyyden lisääntymiseen
- kokonaiskustannusten alentamiseen
- toimintaprosessien kehittämiseen