Tiedotteet

"Hankintaprosessit organisaatioiden heikoin lenkki", lue lehdistötiedote. Innovaatiomittaus -palvelu, ratkaisu haasteisiin
Lehdistötiedote 11.2.2009
Julkaisuvapaa heti

Laatukeskus Excellence Finland toteutti laajan tutkimuksen.
Verkostojen laadun kehittämistoiminta Suomessa.

Hankintaprosessit organisaatioiden heikoin lenkki.

Tämän päivän yhteiskunnassa suuri osa yrityksistä toimii verkostoissa: alihankkijana, päämiehenä, osatoimittajana tai palvelun tuottajana. Siksi verkostojen laatu ratkaisee niissä toimivien yritysten toiminnan ja lopputuloksen laadun.

Laatukeskus toteutti Internet-kyselyn marraskuussa 2008. Kohderyhmänä olivat organisaatioiden päättäjät ja asiantuntijat. Kyselyyn vastasi runsaat 3 400 henkilöä ja vastaajia oli 29 eri toimialalta. Vastausprosentti oli noin 11%.

Tutkimuksesta kävi ilmi, että yleisesti organisaatioissa asiakassuhteiden hallinta, yhteiskunnallinen vastuu ja markkinoiden hallinta ovat toiminnan vahvimmat osa-alueet. Heikoin osa-alue on toimittaja ja alihankintasuhteet.

Toimittaja- ja alihankintasuhteissa eniten kehitettävää löytyi hankintaprosesseista sekä yhteistyön kannustimista, joilla hankintoja voitaisiin ohjata kaikkia osapuolia palkitsevaan suuntaan.

- Kaiken kaikkiaan yhteiskunnalliseen keskusteluun nousseesta luovuudesta ja innovatiivisuudesta näyttäisi yleisemminkin löytyvän kehittämispotentiaalia, sanoo Laatukeskuksen kehitysjohtaja Margit Lindholm.

Vaikka joitain eroja löytyi esim. organisaation koon, toimialan ja vastaajaryhmän mukaan, olivat eri vastaaja-ryhmien ajatukset toimintansa laadusta erittäin saman-suuntaisia. Tutkimuksen yleinen johtopäätös on, että kilpailukykynsä parantamiseksi organisaatioilla on eniten kehityspotentiaalia verkostosuhteidensa kehittämisessä. Seuraavaksi eniten kehitettävää löytyy henkilöstö-johtamisen käytännöistä ja viestinnästä.

- Tutkimus osoitti erityisesti sen, että vaikka organisaatiot toimivat verkostoissa ja yhä suurempi osa organisaatioiden liikevaihdosta tulee ulkopuolisista hankinnoista, silti tähän osa-alueeseen ei fokusoida tarpeeksi. Verkostoissa toimimisen asettamat uudet haasteet olisi otettava tosissaan. Alihankinta- ja toimittajasuhteiden hallinta vaatii hyvää johtamista, joten sen tärkeyttä ja asemaa organisaatiossa tulisi korostaa, kiteyttää Lindholm.

Tutkimuksen ohjausryhmässä olivat edustettuina Elinkeinoelämän keskusliitto, Rakennusteollisuus ry, Sitra, Suomen Laatuyhdistys ry (tutkimuksen toteuttaja), Suomen Yrittäjät ry, Teknologiateollisuus ry, Työ- ja elinkeinoministeriö (tutkimuksen tilaaja), Valtiovarainministeriö.