Tiedotteet

Tuottavuuden parantamisessa valtava potentiaali
Infra-alan tuottavuushanke TUKEFIN ja Raklin ryhmähanke käynnistyivät loppukesästä 2008.

Hankkeiden ensimmäisessä vaiheessa hyödynnettiin Innovaatiomittausta, jossa palveluntuottajina olevat yritykset pääsivät arvioimaan tilaajina toimivien organisaatioiden hankinta- ja kumppanuusosaamista sekä verkostotaitoja. Lisäksi nykytila-analyyseissä (Innovaatiomittaus) arvioitiin organisaatioiden kyvykkyyttä infrahankkeiden suunnitelmalliseen läpivientiin ja hukan eliminointiin.

TUKEFIN –tuottavuushankkeessa ja RAKLI:n ryhmähankkeessa nykytila-analyysit tehtiin seuraavista organisaatioista.

Sato Oyj
HKR katu- ja puisto-osasto
Tiehallinto
Ratahallintokeskus
Helsingin kaupungin liikennelaitos
Oulun kaupunki
Tampereen kaupunki
Espoon kaupunki
Riihimäen kaupunki
Rauman kaupunki
Gasum Oy
Vantaan kaupunki
Joensuun kaupunki
Turun kaupunki
Lahden kaupunki
Vaasan kaupunki
SOK-kiinteistötoiminnot
Senaatti Kiinteistöt
Destia Oy
Skanska Infra Oy
HKR Ympäristötuotanto
Terramare Oy
Ruukki Construction
Parma Oy
Ramboll Oy
Sito Oy
WSP-Finland Oy
Pöyry infra Oy
FCG Planeko Oy