Tiedotteet

Innovaatiokyvyn analyysi ja haastaminen tuottavuuden parantamiseen tilaus-toimitusketjuissa
Useat organisaatiot ovat kohdanneet yllättäviä haasteita yrittäessään parantaa tuottavuuttaan. Tuottavuutta on mahdollista parantaa merkittävästi vasta silloin, kun tilaus-toimitusketjut yhdistävät intressejä ja kannustavat innovaatioihin sekä ratkaisuihin, jotka karsivat erilaista hukkaa. Kysyntävetoinen innovaatio- ja tuottavuuskehitys on kestävää, mutta miten välittää intressi läpi koko ketjun ensimmäisestä tilaajasta sen viimeiseen alihankkijaan?


- Kannustin- ja yhteistyömallien sekä osaamisen puute aiheuttaa useilla aloilla osaoptimointia, joka estää koko toimitusketjun tuottavuuden kehittymisen, vähentää innovatiivisuutta ja aiheuttaa runsaasti hukkaa eri toimijoille, JC Innovation Oy:n toimitusjohtaja Juha-Matti Puhakka toteaa.


Esimerkkinä haastamisen eduista voi mainita rakennusalalla hiljattain aloitetun tuottavuushankkeen, jossa Innovaatiomittauksen analyysien pohjalta arvioidaan koko tilaus-toimitusketjua. Tilaaja pyytää palveluntuottajia arvioimaan omaa hankinta- ja kumppanuusosaamistaan yhdessä verkostotaitojen ja hukkaa aiheuttavien tekijöiden kanssa. Palveluntuottajat haastavat edelleen omat alihankkijansa arvioimaan samoja tekijöitä. Näin saadaan monipuolinen ja läpinäkyvä kuva koko ketjusta, mikä mahdollistaa kehitystyön.


- Hankkeesta vastuussa olevat Innokonseptit Oy:n toimitusjohtaja tekn. toht. Jukka Yliherva ja Vakeva Oy:n partneri DI Lauri Merikallio kertovat, että analyysien avulla päästään tilanteeseen, jossa valmennuksiin ja mallien kehittämiseen osallistuu henkilöitä toimitusketjun eri vaiheista. Kun vielä valmennusmetodit, vuorovaikutus ja intressien yhdistäminen ovat kunnossa, voidaan saavuttaa todellista tuottavuuden paranemista.


Useat organisaatiot ovatkin haastaneet tilaus-toimitusketjujaan parantamaan yhteistä kilpailukykyä. Tulokset ovat olleet erittäin rohkaisevia ja kustannuksia on pystytty vähentämään pysyvästi. Analyysit, valmennukset ja mallien kehittämistyö tarjoavat erinomaiset välineet myös julkisen alan tuottavuusohjelmaan.


Rakennusalan tuottavuushankkeesta lisätietoa: http://www.innokonseptit.fi/tuottavuusohjelmat.php