Tiedotteet

ENFO Oyj mittautti innovaatio- ja yhteistyökykynsä asiakaspinnasta
Enfo on suomalainen tietotekniikan palveluyritys, jonka palvelut koostuvat tietotekniikkapalveluista ja tiedonvälityspalveluista. Enfon ydintehtävä on tarjota mutkattomia tieto- ja tiedonvälityspalveluja yrityksille ja yhteisöille toimialasta riippumatta. Enfon 500 tietotekniikan huippuosaajaa takaavat sen, että sen asiakkaat saavat hyödyn irti tietotekniikasta. Enfo-konsernin liikevaihto on 100 milj. euroa.

Enfo Oyj analysoitti innovaatio- ja yhteistyökyvyn asiakkaidensa keskuudessa Suomessa ja sai kyvykkyydestään korkeat pisteet.

- Vaikka tulokset olivat Enfo Oyj:n vertailuryhmän korkeimmat, myös kehittämisen varaa löytyi, toteaa kehitysjohtaja Juha Tujula Enfosta. Asiakkaat haluavat yhä enemmän kumppanuuspohjaista yhteistyötä, jossa yhteistyö perustuu yhteisiin tavoitteisiin ja sitä tukeviin kannusteisiin.

Asiakaspinnasta tehtävä innovaatio- ja yhteistyökyvyn analyysi tuottaa vahvuuksien ja heikkouksien profiilin, jolloin johtamis- ja kehittämistoimenpiteet voidaan kohdistaa tehokkaasti. Yritykselle toimitetaan analyysi-, vertailu- ja toimenpidesuositusraportti 1-2 viikon kuluessa mittauksen päättymisestä.

- Kehitysjohtaja Juha Tujula jatkaa, että tulokset olivat konkreettisia ja antavat hyvän pohjan jatkaa kehittämistä. BearingPointin toteuttamaa analyysiä Tujula luonnehtii vaivattomaksi ja analyyttiseksi.