Tiedotteet

Innovaatiot ja luovuus ovat avainasemassa tuottavuuden ja kilpailuetujen kehittämisessä (Sitra,VM,KTM)
Sitran syyskuussa julkistettu raportti "Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat" tarttuu yritysten ja julkisyhteistöjen tuottavuuden ja kilpailuetujen haasteisiin. Raportin ydinviesti on, että ratkaisuja organisaatioiden uudistuksiin on haettava erityisesti innovatiivisuudesta ja toimitusketjujen johtamisesta.
(http://www.sitra.fi/julkaisut/Raportti64.pdf)

Raportissa käsitellään konkreettisesti niitä toimia, joilla organisaation innovatiivisuutta voidaan käytännössä johtaa. Siinä on esitetty useiden Case -organisaatioiden (Hissiyhtiö Kone Oy, Tiehallinto, Morenia, Tieliikelaitos jne.) avulla, miten organisaation innovatiivisuutta mitataan, analysoidaan, asetetaan tavoitteita ja toteutetaan niitä toimia, joilla innovaatiokyky käytännössä paranee.

Raportissa on havainnollisesti esillä myös tällä sivustolla toimiva malli. Sen avulla voidaan mitata ja analysoida innovaatiokykyä sekä löytää ne tekijät, jotka nimenomaan omassa organisaatiossa estävät ja edistävät innovaatioiden syntyä. Analyysit sisältävät vertailutiedot organisaation kyvykkyyden tasosta suhteessa omaan vertailuryhmään ja yli toimialarajojen. Se tuottaa myös toimenpidesuosituksia innovaatiokyvyn kehittämiseksi pohjaten parhaisiin käytäntöihin ja niistä saatuihin kokemuksiin.

Raportin voi tilata Sitran kotisivujen kautta ja se on ladattavissa käyttöön myös sähköisesti. Lisätietoja raportista antaa:

Antti Hautamäki
Johtaja, Innovaatio-ohjelma, Sitra
etunimi.sukunimi@kolumbus.fi

Jukka Yliherva
Johtaja, Tieliikelaitos
Puh. 0400 291 874
etunimi.sukunimi@tieliikelaitos.fi

Lähde: Sitran kotisivut