Tiedotteet

Valio Oy mittautti innovaatio- ja yhteistyökykynsä toimittajiensa keskuudessa
Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama yritys, joka jalostaa ja markkinoi pääasiassa maitopohjaisia tuotteita. Tekoja ohjaa vastuu laadusta ja turvallisuudesta toimintaketjun kaikissa vaiheissa maatilalta kaupan hyllylle. Valio haluaa menestyä yhdessä asiakkaidensa kanssa tarjoamalla kuluttajille hyvää oloa joka päivä. Valio on liikevaihdoltaan Suomen suurin elintarvikealan yritys ja maidonjalostaja. Valio käsittelee noin 85 prosenttia kaikesta Suomessa tuotetusta maidosta. Liikevaihdosta kolmannes kertyy ulkomaantoiminnoista.

Valio Oy analysoitti innovaatio- ja yhteistyökykynsä tilaajana. Valion toimittajat ympäri Eurooppaa antoivat arvionsa yhdellä kertaa Valion kyvykkyydestä edistää innovaatioiden syntyä tilaajana. Valio sai kyvykkyydestään hyvät pisteet.

- Vaikka tulokset olivat hyvää tasoa, myös kehittämisen varaa löytyi, toteaa johtaja Jorma Ruikka Valiolta. Toimittajien mielestä Valion käyttämät tarjouspyynnöt ja sopimusmallit voisivat kannustaa entistäkin paremmin uusien innovaatioiden kehittämiseen.

Toimittajapinnasta tehtävä innovaatio- ja yhteistyökyvyn analyysi tuottaa vahvuuksien ja heikkouksien profiilin, jolloin johtamis- ja kehittämistoimenpiteet voidaan kohdistaa tehokkaasti. Tämä on erittäin tärkeää kehitetettäessä kilpailukykyistä toimittajaverkostoa. Yritykselle toimitetaan analyysi-, vertailu- ja toimenpidesuositusraportti 1-2 viikon kuluessa mittauksen päättymisestä.

- Johtaja Jorma Ruikka jatkaa, että tulokset antavat hyvän pohjan jatkaa kehittämistä. On hyvä, että saimme kerralla tulokset toimittajaverkostostamme kielimuureista välittämättä. Yhteistyön kehittäminen keskeisten toimittajien/kumppanien kanssa ja siinä työssä innovatiivisten hankintojen osaamisen kehittäminen on erityisen tärkeä kilpailutekijä tulevaisuudessa.

BearingPointin toteuttama analyysi voidaan toteuttaa globaalisti sen monikielisyysominaisuuden avulla. Toimittajapinnasta tehtävät tulokset auttavat kanavoimaan ja edistämään toimittajien ajatuksien esiintuomista valmiiksi tuotteiksi ja palveluiksi saakka.