Tiedotteet

KONE mittautti innovaatio- ja yhteistyökykynsä asiakaspinnasta
KONE on maailman neljänneksi suurin hissi- ja liukuporrasyhtiö, ja se tarjoaa kattavia ja innovatiivisia ratkaisuja hissien ja liukuportaiden asennukseen, huoltoon ja modernisointiin sekä automaattiovien huoltoon. KONE mahdollistaa päivittäin turvallisen ja esteettömän liikkumisen sadoille miljoonille ihmisille joka puolella maailmaa. KONEen vuotuinen liikevaihto on noin kolme miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 27 000.

KONE Hissipalvelut analysoitti innovaatio- ja yhteistyökyvyn asiakkaidensa keskuudessa Suomessa. KONE sai kyvykkyydestään korkeat pisteet.

- Vaikka tulokset olivat KONE:en vertailuryhmän korkeimmat, myös kehittämisen varaa löytyi, toteaa johtaja Jari Punkari KONE:en kunnossapitopalveluista. Asiakkaat peräänkuuluttavat yhä enemmän kumppanuuspohjaisia toimintamalleja, jossa asiakas voisi vetäytyä entistäkin huolettomampaan asemaan taustalle.

Asiakaspinnasta tehtävä innovaatio- ja yhteistyökyvyn analyysi tuottaa vahvuuksien ja heikkouksien profiilin, jolloin johtamis- ja kehittämistoimenpiteet voidaan kohdistaa tehokkaasti. Yritykselle toimitetaan analyysi-, vertailu- ja toimenpidesuositusraportti 1-2 viikon kuluessa mittauksen päättymisestä.

- Johtaja Jari Punkari jatkaa, että tulokset antavat hyvän pohjan jatkaa kehittämistä. Myös asiakkaat olivat sitä mieltä, että analyysissa käytetyt kysymykset olivat relevantteja ja tärkeitä tulevaisuuden kannalta. BearingPointin toteuttamaa analyysiä Punkari luonnehtii nopeaksi, vaivattomaksi ja analyyttiseksi.