Tiedotteet

Innovaatiot peliin (Fakta: elokuu 2004)
Yritysten ylin johto kokee usein ongelmallisena innovaatiokyvyn johtamisen. Vaikka innovaatiokyvyn parantaminen olisi otettu tavoitteeksi ja määrätietoisen johtamisen kohteeksi, käytössä ei ole ollut mittausmenettelyjä eikä mittareita.

Tieliikelaitoksen markkinointijohtajan Jukka Ylihervan tuoreen väitöstutkimuksen mukaan tuottavuuden parantamisessa avainasemaan nousee organisaatioiden uudistumis- ja innovaatiokyky, jota nyt tukee käytännön työkalu ja uusi johtamismalli.

”Uusi työkalu tarjoaa johdolle työkalun, jonka avulla johto kykenee asettamaan innovaatiokyvylle mitattavia tavoitteita ja kohottamaan kehittämisen avaintekijät sille kuuluvaan arvoon”, Yliherva sanoo.

Tähänastiset innovaatiokyvyn mittarit ja mittausmenetelmät eivät Ylihervan mukaan ole olleet riittävän kehittyneitä. Puute on jopa estänyt innovaatiokyvyn tavoitteeksi asettamisen ja innovaatiotutkimuksen täyden hyödyntämisen johtamistyössä.

Uuden mallin avulla yritykset ja valtion virastot sekä kunnat ja kaupungit voivat lisätä tuottavuuttaan ja vahvistaa kilpailukykyään. Mallista on rakennettu käytännön työkalu, joka on julkisessa käytössä myös internetissä (www.innovaatiomittaus.fi).

Uuden työkalun avulla johto voi vertailla oman työyhteisönsä innovaatiokyvyn tasoa muihin organisaatioihin tai omien yksiköiden välillä. Malli tuottaa myös analyysejä ja toimenpidesuosituksia innovaatiokyvyn parantamiseksi.

Toimittaja: Petri Fiilin