Tiedotteet

Uusia työkaluja yhdyskuntatekniikan suunnittelupalvelujen hankintaan (19.8.2005)
Yhdyskuntatekniikalle on tyypillistä hankkeiden suuri lukumäärä ja enimmäkseen melko pieni koko. Monet kunnat ovat järkeistäneet yhdyskuntatekniikan konsulttipalvelujen hankintaa tekemällä ns. vuosisopimuksia kilpailun perusteella valitun yhden tai useamman konsultin kanssa. Menettelyä on pyritty edelleen kehittämään yhteistyöhankkeessa Kuntaliiton, SKOLin, Tieliikelaitoksen ja muiden alan toimijoiden kanssa tavoitteena pitkäjänteisempi suunnittelukumppanuus. Esitettyä menettelyä voidaan soveltaa niin yrityksissä kuin julkisen sektorin organisaatioissa monen muunkin palvelun hankintaan.

Julkaisussa on esitetty esimerkkejä kumppanuussopimuksesta, tarjouskilpailussa tarvittavista asiakirjoista sekä hankekohtaisesta tilauksesta. Kuvattu menettely ja asiakirjat on pyritty laatimaan niin, että ne täyttävät myös julkisia hankintoja koskevat säännökset. Tämä onkin tärkeää julkisen sektorin organisaatiolle.

Aiheesta on laadittu julkaisu "Kumppanuus konsulttitoiminnassa", joka löytyy osoitteesta: (http://hosted.kuntaliitto.fi/intra/julkaisut/pdf/p050602104655U.pdf).

Julkaisu maksuton ja se on ladattavissa Kuntaliiton verkkokirjakaupasta www.kunnat.net/kirjakauppa -> Maksuttomat julkaisut.